„Realista je človek, ktorý má správny odstup od svojich ideálov.“

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 23. jún 2021. História
Truman Capote fotka
Truman Capote11
americký autor 1924 - 1984

Podobné citáty

François de La  Rochefoucauld fotka
Peter Altenberg fotka
Gabriel Laub fotka
Archibald Joseph Cronin fotka
Valeriu Butulescu fotka
Henri Fréderic Amiel fotka
Bertrand Russell fotka

„Osudom človeka je bojovať o niečo, čo celkom ničí im ideály.“

—  Bertrand Russell logik a jeden z prvých analytických filozofov 1872 - 1970

Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Ten, kto odhadne správny okamih, je ten správny človek.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Phaedrus fotka

„Pre človeka nič nie je užitočnejšie ako správne hovoriť.“

—  Phaedrus rímsky bájkar a pravdepodobne trácky otrok -20

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Citát „Neexistujú žiadni pesimisti; existujú len realisti a klamári.“
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Georges Clemenceau fotka
Gabriel Laub fotka
Billy Wilder fotka
Citát „Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.“
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Konfucius fotka
Erich Maria Remarque fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Kto dosiahne svoj ideál, ten ho práve tým prekročí.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Prisudzované výroky

Súvisiace témy