„Neexistujú žiadni pesimisti; existujú len realisti a klamári.“

Originál

There are no pessimists; there are only realists and liars.

Preložil Es.K
Témy
klamár
Paul Virilio fotka
Paul Virilio1
1932 - 2018

Podobné citáty

Luc de Clapiers de Vauvenargues fotka
Tento preklad čaká na revíziu. Je preklad správne?
Henry Miller fotka
Baltasar Gracián fotka

„Klamár má dve nešťastia: ani on neverí, ani jemu neveria.“

—  Baltasar Gracián španielsky jezuita a barokový prozaik a filozof 1601 - 1658

Will Rogers fotka
František Rojček fotka

„Aj – pravdu má aj klamár, ak mu veria…“

—  František Rojček básník a spisovatel literatury pro děti 1949

Stefan Zweig fotka

„Sen je klamár pravdy.“

—  Stefan Zweig rakúsky spisovateľ 1881 - 1942

Marcus Fabius Quintilianus fotka

„Klamár musí mať dobrú pamäť.“

—  Marcus Fabius Quintilianus staroveký rímsky rétor 35 - 96

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Ľubomír Feldek fotka

„Muži, ktorí si myslia, že sú perfektní klamári, sú naivní.“

—  Ľubomír Feldek československý básnik, spisovateľ a autor detských kníh 1936

Jean Cocteau fotka

„Básnik je klamár, ktorý hovorí vždycky pravdu.“

—  Jean Cocteau francúzsky básnik, prozaik, dramatik, návrhár, manažér a filmár 1889 - 1963

Marcus Tullius Cicero fotka
William Faulkner fotka
Jerome Klapka Jerome fotka
Iľja Iľf fotka
Jiří Žáček fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“