„Radšej chcem trpieť že hovorím pravdu, než by mala pravda trpieť pre moje mlčanie.“

Prisudzované výroky

Ralph Waldo Emerson fotka
Ralph Waldo Emerson205
americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

Podobné citáty

John Steinbeck fotka
Titus Livius fotka
Ján Pavol II. fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Tomáš Kempenský fotka
Citát „Kto má tak málo fantázie, že svoje lži musí opierať o dôkazy, mal by radšej rovno hovoriť pravdu.“
Oscar Wilde fotka
Ján Pavol II. fotka
Bernard Fontenelle fotka

„Netrpím, priatelia, len s existenciou mám nejaké ťažkosti.“

—  Bernard Fontenelle francúzsky spisovateľ, satirik a osvietenský filozof 1657 - 1757

Michel De Montaigne fotka

„Ľudia trpia názormi, ktoré majú o veciach, nie vecami.“

—  Michel De Montaigne francúzsky autor, humanistický filozof, štátnik 1533 - 1592

Citát „Pravda je taká, že každý ti raz ublíži. Musíš proste nájsť ľudí, pre ktorých sa oplatí trpieť.“
Bob Marley fotka
Francois Fénelon fotka
Chalíl Džibrán fotka

„Pred tými, čo plané reči majú za múdrosť a mlčanie za nevedomosť, radšej utekám.“

—  Chalíl Džibrán libanonský výtvarník, básnik a spisovateľ 1883 - 1931

Prisudzované výroky

„Mlčanie je matkou pravdy.“

—  Wieslaw Brudzinski 1920 - 1996

Prisudzované výroky

Ludwig Wittgenstein fotka

„Ak sa nechceš vzdať klamstva, nemôžeš hovoriť pravdu.“

—  Ludwig Wittgenstein rakúsko-britský filozof 1889 - 1951

pravdepodobne v roku 1940
Prisudzované výroky

Gustave Flaubert fotka
Miroslav Válek fotka

„Som radšej, keď moje verše znepokojujú, ako by sa mali páčiť.“

—  Miroslav Válek slovenský básnik, publicista a politik 1927 - 1991

-//-
Prisudzované výroky

Francois Mauriac fotka
Hans Christian Andersen fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“