„Zmyslom krásy ženy je javiť sa svetu krajšia než je.“

—  Jakub Deml

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 3. jún 2021. História
Jakub Deml fotka
Jakub Deml6
český kňaz a spisovateľ 1878 - 1961

Podobné citáty

Gotthold Ephraim Lessing fotka
Jean de La Bruyere fotka
Titus Maccius Plautus fotka

„Ženy sú krajšou polovicou sveta.“

—  Titus Maccius Plautus rímsky autor komédií -254 - -184 pred n. l.

Luc de Clapiers de Vauvenargues fotka
Giovanni Boccaccio fotka
Anthony Burgess fotka
Peter Strauss fotka
Marcel Proust fotka

„Svet sa nám javí ako pravdivý a pritom je každého iný.“

—  Marcel Proust francúzsky románopisec, kritik a esejista 1871 - 1922

Romain Rolland fotka
George Bernard Shaw fotka
Gabriel Laub fotka

„Ženy sú oveľa krajšie ako vyzerajú.“

—  Gabriel Laub český esejista a publicista 1928 - 1998

Gabriel Laub fotka

„Najkrajšie ženy sú tie, ktorým sa my páčime.“

—  Gabriel Laub český esejista a publicista 1928 - 1998

Varianta: Krásne ženy sú tie, ktorým sa páčime.

Anatole France fotka
Jean de La Bruyere fotka
Henry Wadsworth Longfellow fotka
Citát „Žena netúži ani tak po kráse, ako po tom, aby sa páčila.“
René Descartes fotka
Raniero Cantalamessa fotka
René Descartes fotka

Súvisiace témy