„Spravodlivému človeku prospievajú aj tvrdé rany nepriateľov. Práve tým, že škodia, pomáhajú. Je tomu tak, ako keby dážď drahokamov spustošil vinicu, a tým obohatil jej majiteľa vzácnejším pokladom.“

Ignác z Loyoly fotka
Ignác z Loyoly56
katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556
Reklama

Podobné citáty

Louisa May Alcottová fotka

„Verný priateľ je silná obrana;
A ten, kto ho našiel, našiel poklad.“

— Louisa May Alcottová 1832 - 1888

Original: A faithful friend is a strong defense; And he that hath found him hath found a treasure.
Reklama
Stanisław Jerzy Lec fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Peter Gregor fotka
Ján Slota fotka
Reklama
Stanislav Komenda fotka
Bertolt Brecht fotka
Reklama
Lech Przeczek fotka
Sv. Ján Zlatoústy fotka
Ďalšie