„Jeden z hlavných dôvodov, prečo ľudia nie sú bohatí je ten, že sa zbytočne zaoberajú vecami, ktoré sa pravdepodobne nikdy nestanú.“

Varianta: Jedným z hlavných dôvodov, prečo ľudia nie sú bohatí, je ten, že majú viac výhovoriek ako peňazí.

Posledná aktualizácia 22. máj 2020. Histórie
Robert Kiyosaki fotka
Robert Kiyosaki37
americký autor publikácií o financiách, investor 1947
Editovať

Podobné citáty

Bjornstjerne Bjornson fotka
Geogra Carlin fotka
Claude Houghton fotka
George Bernard Shaw fotka
Henry Ward Beecher fotka
Konfucius fotka

„Človek má pomáhať ľuďom v núdzi, ale nikdy nemá obohacovať bohatých.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Phil Bosmans fotka
Thomas Alva Edison fotka
Thomas Carlyle fotka

„Nič nás tak nepoučí ako uvedomenie si svojej chyby. Je to jeden z hlavných prostriedkov sebavýchovy.“

—  Thomas Carlyle škótsky filozof, satirik, esejista, historik a pedagóg 1795 - 1881

Potvrdené výroky
Zdroj: [36]

Jonathan Swift fotka

„Keď po nejakej veci túžime alebo sa o ňu usilujeme, zaoberáme sa v duchu jej dobrými stránkami; len čo sa k nej dostaneme, zaoberáme sa iba tými zlými.“

—  Jonathan Swift anglo-írsky satirik, esejista, básnik, atď. 1667 - 1745

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Nancy Astorová fotka
Citát „Pokiaľ žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný; pokiaľ žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý.“
Seneca fotka

„Pokiaľ žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný; pokiaľ žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky
Originál: (la) Si ad naturum vives, numquam eris pauper; si ad opiniones, numquam dives.
Varianta: Pokiaľ žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný; pokiaľ žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý.

Gabriel García Márquez fotka
Paulo Coelho fotka
Geogra Carlin fotka
John Galsworthy fotka
Elon Musk fotka

„Prvým krokom je zistiť, či je niečo možné; potom sa to pravdepodobne stane.“

—  Elon Musk inžinier, vynálezca, vizionár a úspešný podnikateľ 1971

Súvisiace témy