„Keď sa ti počas pretekov ťažko uteká, znamená to len, že nemôžeš chytiť dych.“

—  Bob Marley
Témy
dych
Bob Marley fotka
Bob Marley22
jamajský spevák, skladateľ, hudobník 1945 - 1981
Reklama

Podobné citáty

„Milujem ťa bez dychu, môj úžasný muž.“

—  Paullina Simons 1963

Original: I love you breathlessly, my amazing man.
 Ezop fotka
Reklama
John Steinbeck fotka
Julia Child fotka

„Ty si maslo na môj chlieb a dych do môjho života“

—  Julia Child 1912 - 2004

Original: You are the butter to my bread, and the breath to my life
Margaret Fuller fotka

„Existujú ušľachtilé knihy, ale občas chce človek dych života.“

—  Margaret Fuller 1810 - 1850

Original: There are noble books but one wants the breath of life sometimes.
Vincent de Paul fotka
B.K.S. Iyengar fotka
Samuel Taylor Coleridge fotka

„Deň po dni, deň čo deň,
Zostali sme, ani dych ani pohyb;
Ako nečinný ako maľovaná loď
Na maľovanom oceáne.“

—  Samuel Taylor Coleridge anglický básnik, literárny kritik a filozof 1772 - 1834

Original: Day after day, day after day, We stuck, nor breath nor motion; As idle as a painted ship Upon a painted ocean.
Reklama
Vlado Javorský fotka
Adolf Hitler fotka
Tupac Shakur fotka

„Počas tvojho života nikdy neprestávaj snívať. Nikto ti totiž nemôže tvoje sny vziať.“

—  Tupac Shakur 1971 - 1996

Original: During your life, never stop dreaming. No one can take away your dreams
Marcus Annaeus Lucanus fotka
Reklama
Marcus Tullius Cicero fotka
Edward Albee fotka
František Kožík fotka
Ďalšie