„O DAVe „Už len názov bol protestom. Protestom proti obmedzujúcej povýšenosti inteligencie vôbec a slovenskej osobitne, proti pohŕdavému zaznávaniu, a akým pristupoval povojnový inteligent k davu, zástupu, kolektívu, ľudu; proti postoju, ktorým sa inteligent vyvyšoval nad ľudovú a robotnícku masu. DAV už svojím názvom manifestoval svoju príslušnosť k nej. Všetky ostatné výklady boli len náhodné…““

NOVOMESKÝ, L. Splátka veľkého dlhu. Bratislava: Nadácia V. Clementisa. 1992. ISBN 80-85557-06-3, s.308
Potvrdené výroky

Posledná aktualizácia 21. máj 2020. Histórie
Laco Novomeský fotka
Laco Novomeský28
československý člen slovenskej národnej rady, člen českoslo… 1904 - 1976
Editovať

Podobné citáty

Hérakleitos fotka
Bratia Goncourtovci fotka
Štefan Žáry fotka

„Život je protest proti kapitulantstvu a budúcnosť národa sa na negácii života samého budovať nedá.“

—  Štefan Žáry československý básnik, prozaik, prekladateľ, spisovateľ a autor kníh pre deti 1918 - 2007

"Beneš a Slovensko", Londýn 1943
Potvrdené výroky

Oscar Wilde fotka

„Skúsenosť je názov, ktorý dávame svojim chybám a omylom.“

—  Oscar Wilde írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900

Prisudzované výroky

Karel Čapek fotka
Laco Novomeský fotka
Gilbert Keith Chesterton fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Euripidés fotka
Citát „Kto nie je milovaný, je vždy aj uprostred davu sám.“
Josef Kajetán Tyl fotka

„Kto nie je milovaný, je vždy aj uprostred davu sám.“

—  Josef Kajetán Tyl český básnik, dramatik, publicista, spisovateľ, historik a textár 1808 - 1856

Prisudzované výroky

Herbert Louis Samuel fotka
Aristoteles fotka

„Ak chcete viesť orchester, musíte sa otočiť chrbtom k davu“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Platón fotka
Milan Kupecký fotka
Henry Wadsworth Longfellow fotka
George Sand fotka

„Koho neľúbim, ten je vždy sám - aj uprostred davu.“

—  George Sand francúzska autorka románov a memoárov; pseudonym Lucile Dupin Aurore 1804 - 1876

Karel Čapek fotka

Súvisiace témy