„Žene je zvláštnym spôsobom zverená radostná úloha viesť deti od najútlejšieho veku k objaveniu nadprirodzeného sveta. Žena má chápavé, citlivé a súcitné srdce, ktoré jej umožňuje dať láske jemnú a vecnú podobu.“

 Ján Pavol II. fotka
Ján Pavol II.116
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 - 2005
Reklama

Podobné citáty

Théodore De Banville fotka
Reklama
Jean Paul fotka
Jean de La Bruyere fotka
André Maurois fotka
Javier Moro fotka
William Shakespeare fotka
 Molière fotka
Reklama
 Ján Pavol II. fotka
William Makepeace Thackeray fotka
Marcel Achard fotka
Victor Hugo fotka
Reklama
Senta Berger fotka
Ján XXIII. fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Ďalšie