Snažme sa žiť tak, aby keď nebudeme, plakal na našom pohrebe i hrobár.

—  Mark Twain
Podobné citáty