„Zo seba nevychádzaj, ale vstúp do seba. Pravda býva vo vnútri človeka. Nevieš, čo bude zajtra z toho, kto je dnes zlý.“

Aurelius Augustinus fotka
Aurelius Augustinus157
ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Podobné citáty

Aurelius Augustinus fotka
Aurelius Augustinus fotka
Konfucius fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Ambrose Bierce fotka

„Egoista – Človek zlého vkusu, ktorý sa väčšmi zaujíma o seba než o mňa.“

—  Ambrose Bierce americký editorialista, novinár, novelista, fabulista a satirik 1842 - 1914

Ján z Kríža fotka
František Rojček fotka
Konfucius fotka

„Keď vidíš dobrého človeka, snaž sa ho napodobniť; ak vidíš zlého človeka, všímaj si sám seba.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Prisudzované výroky
Varianta: Keď uvidíš dobrého človeka, snaž sa ho napodobniť. Keď uvidíš zlého človeka, všimni si sám seba.

Titus Maccius Plautus fotka

„Kto iného viní z niečoho zlého, nech sa sám pozrie na seba.“

—  Titus Maccius Plautus rímsky autor komédií -254 - -184 pred n. l.

Podobné: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň (Ježiš Kristus)
Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Miguel de Cervantes fotka
Démokritos fotka

„Premôcť zlé návyky sa dá iba dnes, nie zajtra.“

—  Démokritos staroveký grécky filozof, žiak Leucippa, autor teórie atómov

Karl Kraus fotka
Josef Čapek fotka
Jan Werich fotka

„Človek, ktorý vie nasýtiť dušu, nie je zlým človekom.“

—  Jan Werich český herec, dramatik a spisovateľ 1905 - 1980

Člověk, který umí nasytit duši, není zlý člověk.
Prisudzované výroky

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“