„Čo tvoria básnici, tvoria vedení nie múdrosťou, ale akýmsi prirodzeným nadaním a božským nadšením ako proroci a veštci; lebo aj tí povedia veľa krásneho, ale nie sú si vedomí zmyslu svojich slov. Niečo také, zdá sa mi, sa deje aj s básnikmi; a zároveň som spozoroval, že kvôli svojmu básnickému umeniu sa domnievajú, že sú zo všetkých ľudí najmúdrejší aj v iných veciach.“

—  Sókratés

 Sókratés foto
Sókratés68
klasický grécky filozof z Atén -469 - -399 pr. n. l.

Podobné citáty

Ďalší