„Sebavedomie našich známych je neznesiteľné predovšetkým preto, že zraňuje naše vlastné.“

— François de La Rochefoucauld

François de La  Rochefoucauld photo
François de La Rochefoucauld480
francúzsky autor memoárov 1613 - 1680
Reklama

Podobné citáty

Sigmund Freud photo
Titus Livius photo
Reklama
Marie von Ebner-Eschenbach photo
John Lennon photo
Jules Renard photo
Reklama
Gabriel Laub photo
François de La  Rochefoucauld photo
Bertrand Russell photo
Dominik Tatarka photo
Reklama
Robert Fulghum photo
Henry Louis Mencken photo
 Svatý Tomáš Akvinský photo
Oscar Wilde photo
Ďalšie