„Sebavedomie našich známych je neznesiteľné predovšetkým preto, že zraňuje naše vlastné.“

— François de La Rochefoucauld

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld480
francúzsky autor memoárov 1613 - 1680
Reklama

Podobné citáty

Sigmund Freud foto
Titus Livius foto
Reklama
Dominik Tatarka foto
Marie von Ebner-Eschenbach foto
John Lennon foto
Reklama
Robert Fulghum foto
Jules Renard foto
Stanisław Jerzy Lec foto
Gabriel Laub foto
Reklama
François de La  Rochefoucauld foto
Bertrand Russell foto
Oscar Wilde foto
 Svatý Tomáš Akvinský foto
Ďalší