„Život je choroba a smrť začína narodením. Každé vydýchnutie a každý tep srdca je zároveň tak trochu umieraním - malým krôčikom ku koncu.“

Pôvodné znenie

Life is a disease, brother, and death begins already at birth. Every breath, every heartbeat, is a moment of dying - a little shove toward the end.

Reklama

Podobné citáty

Thomas Alva Edison fotka
 Euripidés fotka

„Ktovie, či nie je život umieraním a smrť životom.“

—  Euripidés staroveký aténsky dramatik -480 - -406 pred n. l.

Reklama
žarko Petan fotka

„Smrť je v podstate koniec chorôb.“

—  žarko Petan slovinský spisovateľ a režisér 1929 - 2014

žarko Petan fotka
Edgar Allan Poe fotka

„Rozhranie medzi životom a smrťou býva nepatrné, matné. Kto môže povedať, kde jeden končí a kde ďalší začína?“

—  Edgar Allan Poe, kniha The Premature Burial
Potvrdené výroky, The boundaries which divide Life from Death are at best shadowy and vague. Who shall say where the one ends, and where the other begins? Predčasný pohreb, The Premature Burial - 1844

Ján Kalinčiak fotka
Pavol Strauss fotka
Roger Bacon fotka

„Život je veľký, smrť je malá.“

—  Roger Bacon stredoveký filozof a teológ 1220 - 1292
Prisudzované výroky

Samuel Barclay Beckett fotka
Chalíl Džibrán fotka
John Green fotka
Jiří Wolker fotka
George Santayana fotka

„Proti narodeniu a smrti nenájdeš liek. V medziobdobí si zachovaj radosť.“

—  George Santayana španielsko-americký filozof 20.storočia spájaný s pragmatizmom 1863 - 1952
Potvrdené výroky, Source: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Curt Goetz fotka
Jiří Žáček fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“