„Promiskuitný muž - Človek, ktorý zvádza motýle, aby im doma ukázal zbierku dám.“

— Andrej Reiner

Andrej Reiner foto
Andrej Reiner23
slovenský spisoval 1951 - 2007

Podobné citáty