„Mám pre vás dve správy, jednu dobrú, druhú zlú. Najskôr tá dobrá: nijakú zlú správu nemám. Teraz tá zlá: klamal som, máte rakovinu.“

—  Ján Ráb

Posledná aktualizácia 23. jún 2021. História

Podobné citáty

Friedrich Von Bodenstedt fotka
Christopher Morley fotka

„Dve zlé veci nikdy nemôžu vytvoriť jednu dobrú.“

—  Christopher Morley americký novinár, románopisec, esejista a básnik 1890 - 1957

Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Marcus Porcius Cato censorius fotka

„Neklesaj na duchu, ani v zlých pomeroch: maj nádej - len tá nás neopustí ani v smrti.“

—  Marcus Porcius Cato censorius politik, spisovateľ a ekonóm -234 - -149 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Gotthold Ephraim Lessing fotka
Louis-ferdinand Céline fotka
Georg Christoph Lichtenberg fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Hérakleitos fotka
Honoré De Balzac fotka
Anatole France fotka
Robert Fulghum fotka

Súvisiace témy