„Nie je každý stupienok, o ktorý človek v danom okamžiku postúpi vyššie, šťastím?“

— Wilhelm Raabe

Wilhelm Raabe foto
Wilhelm Raabe11
nemecký spisovateľ 1831 - 1910
Reklama

Podobné citáty

Blaise Pascal foto

„Šťastný chce byť každý človek. Aj ten, čo sa napokon obesí.“

— Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Honoré De Balzac foto
Reklama
Agatha Christie foto
 Erasmus Rotterdamský foto

„Je najväčším šťastím, keď človek chce byť tým, kým je.“

—  Erasmus Rotterdamský holandský renesančný humanista, katolícky kňaz a teológ 1466 - 1536

Christopher Morley foto
Francesco Petrarca foto
Konstantin Dmitrijevič Balmont foto
Jan Amos Komenský foto
Reklama
 Epiktétos foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Bernard Bolzano foto

„Byť šťastný a iných urobiť šťastných - to je úloha človeka.“

— Bernard Bolzano bohémsky matematik, logik, filozof, teológ a katolícky kňaz 1781 - 1848

 Seneca foto

„Neverte, že človek sa môže stať šťastným nešťastím druhých.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pr. n. l.

Reklama
 Seneca foto

„Nič v nás nevzbudí takú úctu ako človek statočne znášajúci nešťastie.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pr. n. l.

 Sofoklés foto

„Človek musí hľadať šťastie tam, kde je.“

—  Sofoklés staroveký grécky tragéd -496 - -406 pr. n. l.

Klement Alexandrijský foto
Jeremy Bentham foto
Ďalší