„Človek bez fantázie je ako vták bez krídel.“

— Wilhelm Raabe

Wilhelm Raabe foto
Wilhelm Raabe11
nemecký spisovateľ 1831 - 1910
Reklama

Podobné citáty

Dušan Radovič foto
Sigmund Freud foto
Reklama
Oscar Wilde foto
Majk Spirit foto
Citát „Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.“
John Ruskin foto
Victor Hugo foto
Citát „Fantázia je nevyčerpateľným stvoriteľom nových svetov.“
Paul Éluard foto
Reklama
Heinrich Heine foto
Giovanni Bosco foto
Langston Hughes foto
Marcel Proust foto
Reklama
Erich Kästner foto
Albert Einstein foto

„Je otázka, čo je významnejšie: znalosť faktov, či fantázia.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Citát „Fantázia je dôležitejšia než vedenie.“
Albert Einstein foto

„Fantázia je dôležitejšia než vedenie.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Audrey Hepburn foto
Ďalší