„Keď prekročíme svoje hranice, keď urobíme krok naviac alebo dôjdeme o kilometer ďalej, vyjadrujeme tým svoj odpor k zotrvačnosti a lenivosti alebo svoju vzburu proti strachu. Ak svojim činom poprieme zotrvačnosť a lenivosť, je to práca; ak ním poprieme strach, je to odvaha. Láska je práca alebo odvaha, ktorej zmyslom je povzbudenie duchovného rastu, či už vlastného, alebo cudzieho.“

Posledná aktualizácia 11. september 2020. Histórie

Podobné citáty

Marcus Tullius Cicero fotka

„Lenivosť je strach pred očakávanou prácou.“

—  Marcus Tullius Cicero rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.

Morgan Scott Peck fotka
Umberto Eco fotka

„Bojazlivému dodá odvahu cudzí strach.“

—  Umberto Eco taliansky esejista, filozof, literárny kritik a románopisec 1932 - 2016

Publilius Syrus fotka
Publilius Syrus fotka
Morgan Scott Peck fotka
Morgan Scott Peck fotka
Nelson Mandela fotka
Morgan Scott Peck fotka
James Clavell fotka
Publilius Syrus fotka
Publilius Syrus fotka
Angelo d'Arrigo fotka

„Keď každý deň posunieme naše hranice, krok po kroku, prekonáme strach, ktorý nám v tom bráni alebo obmedzuje, zmocniť sa svojho vlastného života.“

—  Angelo d'Arrigo taliansky pilot 1961 - 2006

Úvod jeho web stránky
En.: Pushing our limits a little further back each day, step by step, we conquer the fears which stop or limit us from taking possession of our own existence.
Potvrdené výroky

Blaise Pascal fotka

„Všetko šťastie závisí od odvahy a práce.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Seneca fotka

„Všetko šťastie v živote závisí od odvahy a práce.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Henry Miller fotka
Karel Konrád fotka

Súvisiace témy