„Medzi tým, kto sa opíja láskou a kto alkoholom, je jediný rozdiel. Alkoholik zostáva verný svojej značke.“

— Ladislav Muška

Reklama

Podobné citáty

Ernest William Barnes photo
Mel Brooks photo
Reklama
Winston Churchill photo

„Z alkoholu som si zobral viac, ako si alkohol zobral zo mňa.“

— Winston Churchill premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 - 1965

George Bernard Shaw photo
Oscar Wilde photo
George Santayana photo

„Keď žena miluje, zostáva mužovi verná aj vtedy, keď ho nenávidí a podvádza.“

— George Santayana španielsko-americký filozof 20.storočia spájaný s pragmatizmom 1863 - 1952

Gabriel Laub photo
Reklama
Mel Brooks photo
George Bernard Shaw photo
Mel Brooks photo
Reklama
Ján Slota photo
Citát „Tvrdiť, že alkoholizmus prispieva ku genialite, znamená tvrdiť, že viac vidí ten, kto vidí dvojmo.“
Imre Forbáth photo
Ďalšie