„Medzi tým, kto sa opíja láskou a kto alkoholom, je jediný rozdiel. Alkoholik zostáva verný svojej značke.“

Reklama

Podobné citáty

Gabriel Laub fotka
Gabriel Laub fotka
Reklama
Ernest William Barnes fotka
Mel Brooks fotka
Winston Churchill fotka

„Z alkoholu som si zobral viac, ako si alkohol zobral zo mňa.“

—  Winston Churchill premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 - 1965

Robert Fulghum fotka
George Bernard Shaw fotka
Reklama
Oscar Wilde fotka
George Bernard Shaw fotka
George Santayana fotka

„Keď žena miluje, zostáva mužovi verná aj vtedy, keď ho nenávidí a podvádza.“

—  George Santayana španielsko-americký filozof 20.storočia spájaný s pragmatizmom 1863 - 1952

Reklama
Mel Brooks fotka
Gabriel Laub fotka
Sigmund Graff fotka
Ďalšie