Nik nemá rád ľudí, ktorí sú si príliš istí sami sebou.

—  Christopher Morley
ľudia rád

Podobné citáty