„Nech sú dobrí a spravodliví ľudia akíkoľvek, už len kvôli nim sa oplatí žiť.“

— Albert Einstein

Albert Einstein foto
Albert Einstein208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955
Reklama

Podobné citáty

Albert Einstein foto
Albert Einstein foto
Reklama
 Seneca foto
Michel De Montaigne foto

„Kto by ľudí učil umierať, učil by ich žiť.“

— Michel De Montaigne francúzsky autor, humanistický filozof, štátnik 1533 - 1592

Choderlos De Laclos foto
Sigmund Freud foto
Georg Christoph Lichtenberg foto
 Seneca foto
Reklama
 Sókratés foto

„Iní ľudia žijú, aby jedli, ja však jem, aby som žil.“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -469 - -399 pr. n. l.

Charlie Chaplin foto
 Ján Pavol II. foto
 Seneca foto
Reklama
Albert Einstein foto

„Pre sám život sa oplatí žiť.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

George Bernard Shaw foto
Citát „Žiť, to je najvzácnejší dar na svete, pretože väčšina ľudí iba existuje.“
Oscar Wilde foto
Immanuel Kant foto
Ďalší