„Alkohol zabíja, preto plaťte v krčme svojim nepriateľom.“

— Drahoslav Mika

Podobné citáty