„Keď chceme chudobným rozumieť, musíme vedieť, čo je chudoba. Inak by sme rozprávali úplne iným jazykom.“

 Matka Tereza fotka
Matka Tereza152
rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997
Reklama

Podobné citáty

Reklama
Sinclair Lewis fotka
Reklama
William Butler Yeats fotka
August Strinberg fotka
Reklama
Emil Krotkij fotka
Ján z Kríža fotka
John Kenneth Galbraith fotka
Béla Bugár fotka

„Mali by sme už konečne pochopiť, že to, akým jazykom rozprávame, nasleduje až potom, ako zmýšľame.“

—  Béla Bugár československý člen slovenskej národnej rady, člen československého parlamentu, ruský amaďarský politik 1958

Reklama
Ignác z Loyoly fotka

„Rehoľník sa musí báť viac strachu pred chudobou ako chudoby samej.“

—  Ignác z Loyoly katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556

Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Vzdelanosť je schopnosť rozumieť iným.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Reklama
 Matka Tereza fotka
Steven Weinberg fotka
Ďalšie