„Keď chceme chudobným rozumieť, musíme vedieť, čo je chudoba. Inak by sme rozprávali úplne iným jazykom.“

 Matka Tereza fotka
Matka Tereza152
rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997
Reklama

Podobné citáty

Reklama
Stanisław Jerzy Lec fotka
Oscar Wilde fotka
 Seneca starší fotka
Sinclair Lewis fotka
 Seneca fotka
Reklama
Vlado Javorský fotka
 Menandros fotka

„Žena nevie nič iného, než čo chce.“

—  Menandros grécky dramatik -342 - -291 pred n. l.

Henry Ford fotka
Publilius Syrus fotka
Reklama
William Butler Yeats fotka

„Premýšľaj ako múdry človek, ale rozprávaj jazykom ľudí.“

—  William Butler Yeats básnik z Írska 1865 - 1939

Original: Think like a wise man but communicate in the language of the people.
Ivan Saktor fotka
Ďalšie