„Najmenšia čiastka vlastnej skúsenosť má väčšiu hodnotu, ako milión cudzích skúsenosti.“

Posledná aktualizácia 23. jún 2021. Histórie
Gotthold Ephraim Lessing fotka
Gotthold Ephraim Lessing43
spisovateľ, filozof, publicista a výtvarný kritik 1729 - 1781

Podobné citáty

George Gordon Byron fotka
Gabriel Laub fotka
Gilbert Keith Chesterton fotka

„Nazvite svoj omyl skúsenosťou - jeho váha bude o polovicu menšia.“

—  Gilbert Keith Chesterton anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 - 1936

Prisudzované výroky

Frank Thiess fotka
Jaroslav Filip fotka
Oscar Wilde fotka
Oprah Winfrey fotka
Karl Marx fotka
Ignác z Loyoly fotka

„Skúsenosť nás učí, že tam, kde sa vyskytuje mnoho prekážok, nasleduje aj väčší úžitok.“

—  Ignác z Loyoly katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556

Prisudzované výroky

Quintus Ennius fotka
Tomáš Baťa fotka
George Bernard Shaw fotka
Paulo Coelho fotka
Romain Rolland fotka
Miguel de Cervantes fotka

„Bohatý sa od chudobného líši tým, že mu chýbajú väčšie čiastky.“

—  Miguel de Cervantes španielsky prozaik, básnik, dramatik 1547 - 1616

Prisudzované výroky

Súvisiace témy