„Intelektuál je človek, ktorý je taký inteligentný, že dokáže oklamať aj sam seba.“

Varianta: Intelektuál je človek, ktorý je taký inteligentný, že dokáže oklamať i sám seba.

Posledná aktualizácia 22. máj 2020. Histórie
Gabriel Laub fotka
Gabriel Laub427
český esejista a publicista 1928 - 1998

Podobné citáty

Dwight D. Eisenhower fotka
Francois Fénelon fotka

„Človek nikdy nie je vynachádzavejší, ako keď ide o to, aby oklamal sám seba a umlčal výčitky svedomia.“

—  Francois Fénelon katolícky biskup 1651 - 1715

Prisudzované výroky

Henry Ward Beecher fotka
Anatole France fotka

„Človek najprv oklame seba a až potom iných.“

—  Anatole France portrét od Théophila Steinlena 1844 - 1924

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Ayn Rand fotka
George Orwell fotka
Aldous Huxley fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Marcus Tullius Cicero fotka

„Aký je človek sám, taká je aj jeho reč.“

—  Marcus Tullius Cicero rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.

Konfucius fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka
Charles Bukowski fotka
Paul Valéry fotka
Voltaire fotka
François de La  Rochefoucauld fotka

Súvisiace témy