„Engels má pravdu: práca mala a má pozitívny vplyv na vývoj ľudského myslenia. Núti človeka premýšľať, ako by sa jej vyhol.“

Gabriel Laub fotka
Gabriel Laub427
český esejista a publicista 1928 - 1998
Reklama

Podobné citáty

Thomas Alva Edison fotka
Gabriel Laub fotka
Reklama
Karl Marx fotka
žarko Petan fotka
Calvin Coolidge fotka
Ján Chryzostom Korec fotka
Reklama
 Madonna fotka
Thomas Alva Edison fotka
Vlado Javorský fotka
Reklama
František Rojček fotka
Pavel Alexandrovič Florenskij fotka
Pavel Kosorin fotka
Ďalšie