„Engels má pravdu: práca mala a má pozitívny vplyv na vývoj ľudského myslenia. Núti človeka premýšľať, ako by sa jej vyhol.“

Gabriel Laub fotka
Gabriel Laub427
český esejista a publicista 1928 - 1998

Podobné citáty

Thomas Alva Edison fotka
Thomas Alva Edison fotka
Gabriel Laub fotka
Karl Marx fotka
Žarko Petan fotka
Ján Chryzostom Korec fotka
Calvin Coolidge fotka
Madonna fotka
Helen Keller fotka
Thomas Alva Edison fotka
Vlado Javorský fotka
Pavel Kosorin fotka
František Rojček fotka
Thomas Stafford Cardinal Williams fotka
Michel De Montaigne fotka

„Ľudské myslenie stráca zmysel, keď nemá žiadny určitý cieľ.“

—  Michel De Montaigne francúzsky autor, humanistický filozof, štátnik 1533 - 1592

Prisudzované výroky

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x