„Nemôžme posudzovať človeka podľa jeho priateľov. Nesmieme zabúdať, že Judášovi priatelia boli tiež bezúhonní.“

Posledná aktualizácia 13. august 2019. Histórie
Ernest Hemingway fotka
Ernest Hemingway80
americký autor a novinár 1899 - 1961
Editovať

Podobné citáty

Joseph Conrad fotka
Baltasar Gracián fotka

„Človeka posudzujú podľa priateľov, ktorých má.“

—  Baltasar Gracián španielsky jezuita a barokový prozaik a filozof 1601 - 1658

Václav Bělohradský fotka

„Politizácia znamená posudzovať všetko len z hľadiska dichotómie priateľ - nepriateľ.“

—  Václav Bělohradský český filozof, spisovateľ, profesor, sociológ, univerzitný pedagóg a vedecky orientovaný spisovateľ 1944

Titus Livius fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Nepriateľ nechce - priateľ nesmie šetriť.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Citát „Šťastný je ten, kto ma priateľov a smie byť priateľom iných.“
Adalbert Ludwig Balling fotka

„Šťastný je ten, kto ma priateľov a smie byť priateľom iných.“

—  Adalbert Ludwig Balling

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: BALLING, A.: Štěstí. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, s 46., ISBN 8071924776

Erasmus Rotterdamský fotka

„Keď hľadáš nových priateľov, nezabúdaj na starých.“

—  Erasmus Rotterdamský holandský renesančný humanista, katolícky kňaz a teológ 1466 - 1536

Potvrdené výroky
Varianta: Ak si vytváraš nových priateľov, nezabúdaj na starých.
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

John Fitzgerald Kennedy fotka

„Odpúšťajme svojim nepriateľom, ale nezabúdajme ich mená.“

—  John Fitzgerald Kennedy americký politik, 35. prezident Spojených štátov 1917 - 1963

Publilius Syrus fotka
Voltaire fotka

„Nikto sa nesmie páčiť nebu, iba my a naši priatelia.“

—  Voltaire francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 - 1778

Ambrose Bierce fotka
Luc de Clapiers de Vauvenargues fotka
Arnold Enoch Bennett fotka
Benjamin Franklin fotka

„Ten istý človek nemôže byť súčasne priateľom aj lichotníkom.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Oscar Wilde fotka
Erasmus Rotterdamský fotka
Abraham Lincoln fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Oscar Wilde fotka

Súvisiace témy