„Nepriateľ je každý, kto ťa chce zabiť, nezáležiac na strane, na ktorej je.“

Originál

The enemy is anybody who's going to get you killed, no matter which side he's on.

Zdroj: Catch-22 (1961)

Posledná aktualizácia 27. jún 2019. Histórie
Joseph Heller fotka
Joseph Heller20
americký autor 1923 - 1999
Editovať

Podobné citáty

Maxim Gorkij fotka
Anton Srholec fotka
Karol Irzykowski fotka
Citát „Najhoršie klamstvo je od priateľa, lebo to dokáže aj zabiť.“
Miroslav Schlesinger fotka

„Najhoršie klamstvo je od priateľa, lebo to dokáže aj zabiť.“

—  Miroslav Schlesinger

Niečo nové pre život, Dobrá kniha, Trnava 2006
Potvrdené výroky

Bertolt Brecht fotka
Giacomo Casanova fotka
George Bernard Shaw fotka
Oscar Wilde fotka
Aristoteles fotka

„Ty chceš vedieť, prečo som prerušil učený rozhovor, aby som sa obzrel za krásnou ženou? Ľutujem ťa, môj priateľ, pretože toto bola otázka nevidiaceho.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Varianta: Chceš vedieť, prečo som prerušil učený rozhovor a pozrel sa za peknou ženou? Ľutujem ťa, priateľou, pretože to je otázka nevidiacich.

George Gordon Byron fotka

„Daj pozor, aby ťa nepriateľ nenapadol od chrbta tým, že ťa pochváli.“

—  George Gordon Byron anglický básnik a vedúca osobnosť hnutia romantizmu 1788 - 1824

Stanisław Jerzy Lec fotka
Blaise Pascal fotka
Gabriel Laub fotka
Gilbert Keith Chesterton fotka

„Každý človek, ktorému záleží len na jednej veci, je nebezpečný.“

—  Gilbert Keith Chesterton anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 - 1936

Valeriu Butulescu fotka
André Maurois fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Nepriateľ nechce - priateľ nesmie šetriť.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Súvisiace témy