„Závisť je väčší popud ako peniaze.“

—  John Gay
John Gay fotka
John Gay6
1685 - 1732

Podobné citáty

Curt Goetz fotka
Citát „Najväčším nepriateľom nášho šťastia je závisť.“
Arthur Schopenhauer fotka
Citát „Najväčšia závisť vzniká proti tým, ktorí vlastnou silou vzlietli, a tak unikli zo spoločnej klietky.“
Francesco Petrarca fotka
Sókratés fotka

„Najväčšie prekliatie ľudstva sú peniaze.“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -470 - -399 pred n. l.

Ľudovít Majer fotka
Seneca fotka

„Väčšou námahou sa peniaze udržia, ako získajú.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Saadí fotka
Arthur Hailey fotka
Seneca fotka
Oscar Wilde fotka
Albius Tibullus fotka
Démokritos fotka
Benjamin Franklin fotka

„Ak niekto zastáva názor, že peniaze dokážu urobiť všetko, je s najväčšou pravdepodobnosťou ochotný urobiť všetko pre peniaze.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Francis Bacon fotka

„Závisť nepozná oddych.“

—  Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626
Prisudzované výroky

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x