„Láska je najúprimnejšia vtedy, keď čas a priestor pre ňu nič neznamenajú.“

Posledná aktualizácia 21. marec 2020. Histórie
Mircea Eliade fotka
Mircea Eliade47
rumunský historik náboženstva, prozaik a filozof 1907 - 1986

Podobné citáty

Marcel Proust fotka

„Láska je priestor a čas meraný sudcom.“

—  Marcel Proust francúzsky románopisec, kritik a esejista 1871 - 1922

Hérakleitos fotka
Vladimír Páral fotka

„Láska znamená poraziť čas.“

—  Vladimír Páral český bookwriter a spisovateľ 1932

George Bernard Shaw fotka
Simone de Beauvoir fotka

„Bola pripravená skôr poprieť existenciu priestoru a času než pripustiť, že láska nemusí byť večná.“

—  Simone de Beauvoir francúzska spisovateľka, intelektuálka, existencialistická filozofka, politická aktivistka, feministka a sociálna teore… 1908 - 1986

Cyril Northcote Parkinson fotka
Jean Paul fotka
Bedřich Václavek fotka
Cyril Northcote Parkinson fotka
Marcel Achard fotka
John Steinbeck fotka
Samuel Taylor Coleridge fotka
James Russell Lowell fotka
Mircea Eliade fotka
Richard Bandler fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Miroslav Schlesinger fotka
John Ruskin fotka

„S láskou ubúda čas a s časom láska.“

—  John Ruskin anglický spisovateľ a umelecký kritik 1819 - 1900

Súvisiace témy