„Ak sa dokáže, že moja teória relativity je správna, Nemecko ma prehlási za Nemca a Francúzsko vyhlási, že som svetoobčan. Keby sa moja teória ukázala ako nepravdivá, Francúzsko povie, že som Nemec a Nemecko vyhlási, že som Žid.“

Albert Einstein fotka
Albert Einstein205
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955
Reklama

Podobné citáty

Albert Einstein fotka
Gustave Flaubert fotka
Reklama
Charles Darwin fotka
Robert Duncan Wilmot fotka
Reklama
Zig Ziglar fotka
Zsa Zsa Gabor fotka

„Jednou z mojich teórií je, že muži milujú očami a ženy ušami.“

—  Zsa Zsa Gabor maďarsko-americká prominentná osobnosť a herečka 1917 - 2016

Immanuel Kant fotka
Reklama
Arthur Clarke fotka
Pierre-Augustin de Beaumarchais fotka
Daniel Paul Schreber fotka
George Orwell fotka
Reklama
Karel Čapek fotka
Jiří Žáček fotka
Reklama
Pafnutij Ľvovič Čebyšov fotka
Ulrich Erckenbrecht fotka
Ďalšie