„Ak sa dokáže, že moja teória relativity je správna, Nemecko ma prehlási za Nemca a Francúzsko vyhlási, že som svetoobčan. Keby sa moja teória ukázala ako nepravdivá, Francúzsko povie, že som Nemec a Nemecko vyhlási, že som Žid.“

Posledná aktualizácia 11. november 2021. História
Albert Einstein fotka
Albert Einstein273
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Podobné citáty

Albert Einstein fotka
Gustave Flaubert fotka
Milan Rastislav Štefánik fotka
Mark Twain fotka

„Francúzsko zvyčajne riadili prostitútky.“

—  Mark Twain americký autor a humorista 1835 - 1910

Charles Darwin fotka

„Ak by mohla byť preukázaná existencia nejakého zložitého orgánu ktorý nemohol byť formovaný množstvom po sebe nasledujúcich nepatrných modifikácií, moja teória by sa úplne zrútila.“

—  Charles Darwin britský prírodovedec, autor knihy "O pôvode druhov prostredníctvom prirodzeného výberu" 1809 - 1882

'en: If it could be demonstrated that any complex organ existed which could not possibly have been formed by numerous, successive slight modifications, my theory would absolutely break down.
"On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life," 1859, s. 158-9.
Potvrdené výroky

Pavel Vilikovský fotka
Robert Duncan Wilmot fotka
Zig Ziglar fotka
Alexis De Tocqueville fotka
Arthur Clarke fotka
Zsa Zsa Gabor fotka

„Jednou z mojich teórií je, že muži milujú očami a ženy ušami.“

—  Zsa Zsa Gabor maďarsko-americká prominentná osobnosť a herečka 1917 - 2016

F. Scott Fitzgerald fotka
Immanuel Kant fotka
Arthur Conan Doyle fotka
Pierre-Augustin de Beaumarchais fotka

„Teória lásky je božská, jej prax diabolská.“

—  Pierre-Augustin de Beaumarchais francúzsky dramatik a diplomat, vševed 1732 - 1799

Prisudzované výroky

Daniel Paul Schreber fotka

Súvisiace témy