„Ak sa dokáže, že moja teória relativity je správna, Nemecko ma prehlási za Nemca a Francúzsko vyhlási, že som svetoobčan. Keby sa moja teória ukázala ako nepravdivá, Francúzsko povie, že som Nemec a Nemecko vyhlási, že som Žid.“

Albert Einstein fotka
Albert Einstein205
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955
Reklama

Podobné citáty

Immanuel Kant fotka
Pierre-Augustin de Beaumarchais fotka
Reklama
Daniel Paul Schreber fotka
Robert Duncan Wilmot fotka
Pafnutij Ľvovič Čebyšov fotka
Charles Darwin fotka
Zsa Zsa Gabor fotka

„Jednou z mojich teórií je, že muži milujú očami a ženy ušami.“

—  Zsa Zsa Gabor maďarsko-americká prominentná osobnosť a herečka 1917 - 2016

Reklama
Gabriel Laub fotka
Albert Einstein fotka
Gabriel Laub fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Reklama
Albert Einstein fotka

„Čím viac úspechov má kvantová teória, tým hlúpejšie vyzerá.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Chiara Lubich fotka
Arthur Conan Doyle fotka

„Je to hlavná chyba teoretizovať predtým, ako človek má údaje. Nepochybne sa človek začne krútiť faktami tak, aby vyhovovali teóriám namiesto teórií, ktoré by vyhovovali faktom.“

—  Arthur Conan Doyle škótsky lekár a spisovateľ 1859 - 1930

Original: It is a capital mistake to theorize before one has data. Insensibly one begins to twist facts to suit theories, instead of theories to suit facts.
Jiří Žáček fotka
Ďalšie