„Ak sa dokáže, že moja teória relativity je správna, Nemecko ma prehlási za Nemca a Francúzsko vyhlási, že som svetoobčan. Keby sa moja teória ukázala ako nepravdivá, Francúzsko povie, že som Nemec a Nemecko vyhlási, že som Žid.“

Posledná aktualizácia 23. jún 2021. História
Albert Einstein fotka
Albert Einstein267
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Podobné citáty

Albert Einstein fotka
Gustave Flaubert fotka
Milan Rastislav Štefánik fotka
Charles Darwin fotka

„Ak by mohla byť preukázaná existencia nejakého zložitého orgánu ktorý nemohol byť formovaný množstvom po sebe nasledujúcich nepatrných modifikácií, moja teória by sa úplne zrútila.“

—  Charles Darwin britský prírodovedec, autor knihy "O pôvode druhov prostredníctvom prirodzeného výberu" 1809 - 1882

'en: If it could be demonstrated that any complex organ existed which could not possibly have been formed by numerous, successive slight modifications, my theory would absolutely break down.
"On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life," 1859, s. 158-9.
Potvrdené výroky

Mark Twain fotka

„Francúzsko zvyčajne riadili prostitútky.“

—  Mark Twain americký autor a humorista 1835 - 1910

Robert Duncan Wilmot fotka
Pavel Vilikovský fotka
Zig Ziglar fotka
Alexis De Tocqueville fotka
Arthur Clarke fotka
Zsa Zsa Gabor fotka

„Jednou z mojich teórií je, že muži milujú očami a ženy ušami.“

—  Zsa Zsa Gabor maďarsko-americká prominentná osobnosť a herečka 1917 - 2016

Immanuel Kant fotka
Arthur Conan Doyle fotka
F. Scott Fitzgerald fotka
Daniel Paul Schreber fotka
Pierre-Augustin de Beaumarchais fotka

„Teória lásky je božská, jej prax diabolská.“

—  Pierre-Augustin de Beaumarchais francúzsky dramatik a diplomat, vševed 1732 - 1799

Prisudzované výroky

Súvisiace témy