„Radšej zomrieť než ochabnúť! Nikdy ma neomrzí slúžiť, nikdy ma neunaví byť užitočným.“

— Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci foto
Leonardo Da Vinci42
taliansky renesančný mudrc 1452 - 1519
Reklama

Podobné citáty

Gaius Titus Petronius foto
Reklama
Citát „Nikdy si nedaj veštiť z dlani. Radšej si do nich napľuj a pusti sa do roboty.“
Tomáš Baťa foto
Alfred Leslie Rowse foto
Edward Albee foto
Martin Luther foto
 Tereza z Avily foto
Reklama
Citát „Ako úbohí sú tí ľudia, ktorí nikdy nespievajú, a zomrú so všetkou svojou hudbou v sebe.“
Victor Hugo foto
Theodore Roosevelt foto
  Konfucius foto
Reklama
Winston Churchill foto

„Nikdy, nikdy ale nikdy sa nevzdávajte.“

— Winston Churchill premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 - 1965

 Platón foto
Ďalší