„Čím temnejšie je nebo, tým jasnejšie vyniknú hviezdy.“

Leonardo Da Vinci fotka
Leonardo Da Vinci39
taliansky renesančný mudrc 1452 - 1519
Reklama

Podobné citáty

Chalíl Džibrán fotka
 Hippokratés fotka
Reklama
Umberto Eco fotka

„Nič ma nebude môcť zbaviť presvedčenia, že tento svet je plodom temného boha a ja predlžujem jeho tieň.“

—  Umberto Eco taliansky esejista, filozof, literárny kritik a románopisec 1932 - 2016
Tajuplný plameň kráľovnej Loany

Citát „Nekonečné je nebo svojimi hviezdami, more svojimi vlnami a srdce svojimi slzami.“
Gustave Flaubert fotka
Svätý Cyprián fotka

„Pre deti svetla je aj v temnej noci deň.“

—  Svätý Cyprián biskup Kartága a kresťanský spisovateľ 200 - 258

Marcus Fabius Quintilianus fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Ján z Kríža fotka
Reklama
 Alain fotka
Majk Spirit fotka
Alexander Sergejevič Puškin fotka
Ján Buzássy fotka
Reklama
Henry Ward Beecher fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Kde je veľa svetla, tam je jasný tieň.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Aurelius Augustinus fotka
Ďalšie