„Žiadna žena nech neverí prisahajúcemu mužovi.“

— Gaius Valerius Catullus

Témy
ženy, muži
Gaius Valerius Catullus foto
Gaius Valerius Catullus15
latinský básnik -84 - -54 pr. n. l.
Reklama

Podobné citáty

François de La  Rochefoucauld foto
Oscar Wilde foto
Reklama
Coco Chanel foto
Coco Chanel foto
Gaius Julius Caesar foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Jean Jacques Rousseau foto
Albert Einstein foto

„Ženy sú múdrejšie ako muži; muži sú hlúpy.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Reklama
Karl Heinrich Waggerl foto
Theodore Dreiser foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Charlie Chaplin foto
Reklama
Mark Twain foto
Jean Jacques Rousseau foto
Paul Géraldy foto
Anton Pavlovič Čechov foto
Ďalší