„Zo skúseností herca: je ľahšie byť na javisku levom ako byť v živote človekom.“

Posledná aktualizácia 14. jún 2019. Histórie
Valeriu Butulescu fotka
Valeriu Butulescu250
rumunský básnik a románopisec 1953

Podobné citáty

Karl Ludwig Borne fotka
Konfucius fotka
Konfucius fotka
Konfucius fotka

„Sú tri cesty k získaniu múdrosti. Prvá je cesta skúseností, ta je najťažšia. Druhá cesta je napodobňovania. To je cesta najľahšia. Tretia cesta je cestou premýšľania. Tá je najušľachtilejšia.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

John Churton Collins fotka
Oscar Wilde fotka
Vlado Javorský fotka
August Strinberg fotka
Andrej Dermek fotka
Ernest Hemingway fotka
Bruce Lee fotka
Charles Bukowski fotka
Aldous Huxley fotka
Jerome Klapka Jerome fotka
Arión fotka
Peter Gregor fotka

„Najľahšou manuálnou prácou, ktorá človeka uživí, je potlesk.“

—  Peter Gregor slovenský básnik, prozaik, dramatik a autor rozhlasových hier 1944 - 2014

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“