„Nemusíme povedať všetko, čo je pravda, ale to, čo povieme, nech je len pravda.“

— Michelangelo Buonarroti

Michelangelo Buonarroti foto
Michelangelo Buonarroti19
taliansky sochár, maliar, architekt a básnik 1475 - 1564

Podobné citáty