„Keby ľudia vedeli, koľko práce mi dalo osvojiť si svoje majstrovstvo, nezdalo by sa im to nijak nádherné.“

— Michelangelo Buonarroti

Michelangelo Buonarroti foto
Michelangelo Buonarroti19
taliansky sochár, maliar, architekt a básnik 1475 - 1564

Podobné citáty