„Láska vychádza z túžby ľudskej bytosti byť inou bytosťou nenahraditeľnou i za predpokladu, že všetko na tomto svete je nahraditeľné.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. História
Walter Benjamin fotka
Walter Benjamin12
nemecký literárny kritik, filozof a sociálny kritik 1892 - 1940

Podobné citáty

Otto Von Bismarck fotka
Kevin Roberts fotka
Dalajláma fotka
Benjamin Franklin fotka

„Človek neporozumie múdrosti, kým nespozná, že je nahraditeľný.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Emily Dickinson fotka
Rabíndranáth Thákur fotka
Albert Einstein fotka

„Nemôžeme si zúfať z ľudstva, pretože my sami sme ľudské bytosti.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Sri Chinmoy fotka
Milan Kundera fotka
Epikúros ze Samu fotka
Marcel Proust fotka
Henri Troyat fotka
Alexandr Isajevič Solženicyn fotka

„Svet má toľko ťažísk, koľko je v ňom živých bytostí.“

—  Alexandr Isajevič Solženicyn ruský spisovateľ, disident, držiteľ nobelovej ceny za literatúru 1918 - 2008

Edith Stein fotka
Thomas Stafford Cardinal Williams fotka

Súvisiace témy