„Nebezpečné sú iba tie veci, ktoré trvalo znášaš: stabilný ľúbostný pomer, manželstvo a múčne jedlá. Tuk a kurva sú neškodné.“

— Peter Altenberg

Peter Altenberg foto
Peter Altenberg58
rakúsky spisovateľ a básnik 1859 - 1919

Podobné citáty

Ďalší