„Láska je pre človeka zložitejšia ako matematika, často s neriešiteľnými príkladmi.“

— Albert Einstein

Albert Einstein foto
Albert Einstein208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Podobné citáty

Albert Einstein foto
Hermann Weyl foto
Havelock Henry Ellis foto
Martin Luther foto

„Matematika robí ľudí smutnými, medicína chorými a teológia hriešnymi.“

— Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Stephen Hawking foto
Gabriel Laub foto
Albert Einstein foto
Albert Einstein foto
Carl Friedrich Gauß foto
Richard Feynman foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto
Gabriel Laub foto
 Ezop foto
  Konfucius foto
Ďalší