„Môžem ho uistiť, že aj piatich lepších ministrov vnútra ako on nájdem.“

— Ivan Gašparovič

Ivan Gašparovič foto
Ivan Gašparovič14
slovenský prezident Slovenska, šéf slovenskej národnej ra... 1941

Podobné citáty