„Svet má vo zvyku urobiť miesto pre človeka, ktorého činy dokazujú, že vie, kam smeruje.“

Originál

The world has the habit of making room for the man whose actions show that he knows where he is going.

Upravil Eszter Kissová. Posledná aktualizácia 29. september 2021. História
Napoleon Hill fotka
Napoleon Hill37
americký autor 1883 - 1970

Podobné citáty

Maxim Gorkij fotka
Pablo Picasso fotka
Seneca fotka

„Všade tam, kde je človek, je miesto pre dobrý čin.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky

Will Durant fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Jan Amos Komenský fotka
Emil Cioran fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Romain Rolland fotka
Gustave Le Bon fotka
Mircea Eliade fotka

„Blahoslavený je človek, ktorý nemá čo povedať a nedokazuje to slovami.“

—  Mircea Eliade rumunský historik náboženstva, prozaik a filozof 1907 - 1986

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Jan Werich fotka

„Človek, ktorý cestuje s túžbou dozvedieť sa, smeruje cez všetky diaľky hlavne k sebe samému.“

—  Jan Werich český herec, dramatik a spisovateľ 1905 - 1980

Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, směřuje přes všechny dálky hlavně k sobě samému.
Prisudzované výroky

Mahátma Gándhí fotka
Booker T. Washington fotka
Ninus Nestorović fotka
Anatole France fotka
Citát „Svet hľadá ľudí, ktorí dokážu niečo urobiť; nie ľudí, ktorí vedia vysvetliť, prečo niečo neurobili.“
Helen Rowland fotka

Súvisiace témy