„Začiatok múdrosti je možné nájsť v pochybnostiach; pochybovaním prichádzame k otázke a hľadaním môžeme prísť k pravde.“

Originál

The beginning of wisdom is found in doubting; by doubting we come to the question, and by seeking we may come upon the truth.

Upravil Eszter Kissová. Posledná aktualizácia 24. august 2021. Histórie
Pierre Abélard fotka
Pierre Abélard4
francúzsky akademický filozof, teológ a vynikajúci logik 1079 - 1142

Podobné citáty

Pierre Abélard fotka
Max Planck fotka

„Láskavosť je dôležitejšia než múdrosť; a spoznanie tejto pravdy je začiatkom múdrosti.“

—  Theodore Isaac Rubin americký spisovateľ 1923 - 2019

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Gabriel García Márquez fotka
Albert Einstein fotka
Gene Roddenberry fotka

„V mojom živote bola otázka, jedna z tých veľkých. Čo je to človek? Aké elementy tvoria človeka? Je to hľadanie… na koľko elementov prídeš predtým, ako povieš "Áno, to je človek" tam, kde si predtým vravel, že to človek nie je.“

—  Gene Roddenberry americký televízny scenárista a producent 1921 - 1991

That's been a question, one of the big questions in my life. 'What is a human?' What are the elements that make a human?' It's a search for... how many elements do you get before you say, "Yes, it's human," where before you were saying it's not human.
La Costa, 1990
Potvrdené výroky

Konfucius fotka
John Burroughs fotka
Citát „Dosiahnutie snov je na začiatku nemožné, potom nepravdepodobné a neskôr nevyhnutné.“
Christopher Reeve fotka
Josemaría Escrivá de Balaguer fotka
Ján z Kríža fotka
William Faulkner fotka
Henry Louis Mencken fotka
Bertrand Russell fotka

„Prekonanie strachu je začiatkom múdrosti.“

—  Bertrand Russell logik a jeden z prvých analytických filozofov 1872 - 1970

Leonard Nimoy fotka
Quintus Horatius Flaccus fotka

„Začiatok múdrosti je zbaviť sa pochabosti.“

—  Quintus Horatius Flaccus rímsky lyrik -65 - -8 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Aristoteles fotka

„Začiatok každej múdrosti je počudovanie.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Willy Brandt fotka
Oscar Wilde fotka

Súvisiace témy