„Je lepšie byť nešťastný v láske ako nešťastný v manželstve, ale niektorým sa podarí byť oboje.“

Originál

It is better to be unhappy in love than unhappy in marriage, but some people manage to be both.

Posledná aktualizácia 15. jún 2021. História
Guy De Maupassant fotka
Guy De Maupassant21
francúzsky spisovateľ 1850 - 1893

Podobné citáty

Jean Paul fotka
Friedrich Nietzsche fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Harry Emerson Fosdick fotka

„Nie sú nešťastné manželstvá, sú nešťastní ľudia a manželstvo ich len ukazuje.“

—  Harry Emerson Fosdick americký pastor 1878 - 1969

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Friedrich Schlegel fotka
Jiří Žáček fotka
Jane Austen fotka
André Maurois fotka
Gabriel Laub fotka
Henny Youngman fotka
Marilyn Monroe fotka

„Je lepšie byť nešťastný sám než byť nešťastný s niekým.“

—  Marilyn Monroe americká herečka, modelka a speváčka 1926 - 1962

Epikúros ze Samu fotka
Giovan Battista Filippo Basile fotka
Samuel Taylor Coleridge fotka
Samuel Taylor Coleridge fotka
Oscar Wilde fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Keby manželia spolu nežili, bolo by viac šťastných manželstiev.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

André Maurois fotka
Oscar Wilde fotka

Súvisiace témy