„Kto nájde studňu v svojom srdci, uhasí svoj večný smäd…
Nebude viac v púšti hľadať kvety,
keď mu v srdci kvitne, večný kvet…“

—  Andre

Upravil Andre. Posledná aktualizácia 23. december 2020. História

Podobné citáty

Karl Heinrich Waggerl fotka
Sv. Arnold Janssen fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka

„Púšť je krásna preto, že niekedy ukrýva studňu.“

—  Antoine de Saint-Exupéry francúzsky spisovateľ a pilot 1900 - 1944

Prisudzované výroky
Zdroj: Tranovský evanielický kalendár 2004, Martin: Tranoscius 2004, ISBN 80-7140-227-3, s. 35.

Valeriu Butulescu fotka
Thich Nhat Hanh fotka
Edith Stein fotka
József Von Eötvös fotka
Victor Hugo fotka
Titus Maccius Plautus fotka
Anthony de Mello fotka
Maxim Gorkij fotka
John Ruskin fotka

„Dívať sa, ako rastie obilie, ako kvitnú kvety; nadýchnuť sa za pluhom či iným náradím; čítať, myslieť, milovať, dúfať, modliť sa - toto robí ľudí šťastnými.“

—  John Ruskin anglický spisovateľ a umelecký kritik 1819 - 1900

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Stendhal fotka

„Láska je nádherným kvetom, ale musíme nájsť odvahu odtrhnúť ho na kraji priepasti.“

—  Stendhal francúzsky spisovateľ 1783 - 1842

Varianta: Láska je ľúbezný kvet, ale treba odvahu, aby sme si ho šli odtrhnúť na kraj strašnej priepasti.

Osho fotka
Vladimír Holan fotka
Anakreón fotka

„Láska je prelietavá ako motýľ, lieta z kvetu na kvet.“

—  Anakreón grécky lyrik, známe sú jeho pijanské piesne a hymny -570 - -485 pred n. l.

Prisudzované výroky

Súvisiace témy