„Viac zlata sa vyťažilo z mysle ľudí ako zo zeme samotnej.“

Originál

More gold had been mined from the mind of men than the earth it self

Zdroj: Think and Grow Rich: The Landmark Bestseller - Now Revised and Updated for the 21st Century

Upravil Dusan01. Posledná aktualizácia 29. január 2021. Histórie
Napoleon Hill fotka
Napoleon Hill37
americký autor 1883 - 1970

Podobné citáty

Friedrich Nietzsche fotka

„Srdce zeme je zo zlata.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Milton Friedman fotka

„Hlavný zdroj námietok proti slobodnej ekonomike ozaj spočíva práve v tom, že túto úlohu plní tak dobre. Poskytuje ľuďom to, čo chcú a nie to, o čom si nejaká zvláštna skupina myslí, že by mali chcieť. Za mnohými argumentmi proti slobodnému trhu sa skrýva nedostatok viery v samotnú slobodu.“

—  Milton Friedman, kniha Capitalism and Freedom

Indeed, the major source of objection to a free economy is precisely that it does this task so well. It gives people what they want instead of what a particular group thinks they ought to want. Underlying most arguments against the free market is a lack of belief in freedom itself. (en)
Potvrdené výroky, Kapitalizmus a sloboda (1962)
Zdroj: FRIEDMAN, Milton. Capitalism and Freedom. 3rd Edition, Chicago; Londýn : University of Chicago Press, 2002. 208 p. ISBN 0-226-26421-1. p. 15.

Hérakleitos fotka

„Tí, čo hľadajú zlato, mnoho zeme vykopú a nájdu málo.“

—  Hérakleitos grécky filozof -535

Prisudzované výroky

Epikúros ze Samu fotka
Tomáš Halík fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Seneca fotka

„Zlato preverí oheň, statočných ľudí nešťastie.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

François de La  Rochefoucauld fotka
Eleanor Roosevelt fotka
Abraham Lincoln fotka
Citát „Tichí ľudia majú najhlasnejšiu myseľ.“
Stephen Hawking fotka

„Tichí ľudia majú najhlasnejšiu myseľ.“

—  Stephen Hawking britský teoretický fyzik, kozmológ 1942 - 2018

Ralph Waldo Emerson fotka
Alphonse Karr fotka
Karl Kraus fotka

Súvisiace témy