„Nech žiješ všetky dni svojho života.“

Originál

May you live all the days of your life.

Polite Conversation (1738), Dialogue 2

Posledná aktualizácia 17. október 2019. História
Jonathan Swift fotka
Jonathan Swift45
anglo-írsky satirik, esejista, básnik, atď. 1667 - 1745

Podobné citáty

Alexander Von Humboldt fotka
Marilyn Monroe fotka
Giovanni Guareschi fotka
Seneca fotka

„Začnite hneď žiť a počítajte každý jednotlivý deň ako samostatný život.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Stanisław Jerzy Lec fotka
Seneca fotka

„Začni žiť teraz a každý deň ber tak, akoby to bol celý život.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Jean de La Bruyere fotka
Maurice Chevalier fotka
Ján XXIII. fotka
Matka Tereza fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Sacha Guitry fotka
John Ruskin fotka
Angelo d'Arrigo fotka

„Keď každý deň posunieme naše hranice, krok po kroku, prekonáme strach, ktorý nám v tom bráni alebo obmedzuje, zmocniť sa svojho vlastného života.“

—  Angelo d'Arrigo taliansky pilot 1961 - 2006

Úvod jeho web stránky
En.: Pushing our limits a little further back each day, step by step, we conquer the fears which stop or limit us from taking possession of our own existence.
Potvrdené výroky

Fulton J. Sheen fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Swami Vivekananda fotka

Súvisiace témy