„Zabúdajme so šľachetnosťou na tých, ktorí nás nedokážu milovať.“

Originál

Let us forget with generosity those who cannot love us

Upravil Eszter Kissová. Posledná aktualizácia 29. január 2021. História
Pablo Neruda fotka
Pablo Neruda8
čílsky básnik 1904 - 1973

Podobné citáty

Gustave Flaubert fotka
Leonardo Da Vinci fotka
Eduard Bass fotka

„Nikdy celkom neuspokojíme tých, ktorý by nás chceli milovať pre naše prednosti, okrem tých, ktorý nás milujú pre naše nedostatky.“

—  Eduard Bass český spisovateľ, novinár, spevák, fejtonista, herec, recitátor, konferencier a textár 1888 - 1946

Prisudzované výroky

François de La  Rochefoucauld fotka

„Milujeme vždy tých, ktorí nás obdivujú, ale nie vždy tých, ktorých obdivujeme my.“

—  François de La Rochefoucauld francúzsky autor memoárov 1613 - 1680

Varianta: Vždy milujeme tých, ktorí nás obdivujú, ale nie vždy milujeme toho, koho obdivujeme.

François de La  Rochefoucauld fotka
Sókratés fotka
André Maurois fotka
Jane Austen fotka
Louis-émile Bougaud fotka
Matka Tereza fotka
Søren Kierkegaard fotka

„Predovšetkým nezabúdaj na svoju povinnosť milovať seba samého.“

—  Søren Kierkegaard dánsky filozof a teológ, zakladateľ existencializmu 1813 - 1855

Friedrich Nietzsche fotka

„Žena nás učí nenávidieť takou mierou, akou zabúda okúzľovanie.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Chiara Lubich fotka
Seneca fotka

„Veľmi krátky a nepokojný je život tých, ktorí zabúdajú na minulosť, nedbajú o prítomnosť a boja sa budúcnosti.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Oscar Wilde fotka

„Zabíjame tých, ktorých milujeme.“

—  Oscar Wilde írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900

Pavel Kosorin fotka
Walter Benjamin fotka

„Žiarlivosť je láska tých, ktorí milujú len seba.“

—  Walter Benjamin nemecký literárny kritik, filozof a sociálny kritik 1892 - 1940

Prisudzované výroky