„Jedna vec, ktorú ma naučil život: ak máte záujem, nikdy nebudete musieť hľadať nové záujmy. Oni prídu k vám.“

Originál

One thing life has taught me: if you are interested, you never have to look for new interests. They come to you.

Zdroj: You Learn by Living (1960), p. 14
Kontext: One thing life has taught me: if you are interested, you never have to look for new interests. They come to you. … All you need to do is to be curious, receptive, eager for experience. And there's one strange thing: when you are genuinely interested in one thing, it will always lead to something else.

Posledná aktualizácia 17. jún 2019. Histórie
Eleanor Roosevelt fotka
Eleanor Roosevelt36
manželka Franklina Delano Roosevelta a prvá dáma Spojených … 1884 - 1962
Editovať

Podobné citáty

Voltaire fotka

„Je záujmom opatrnosti, aby cnosť nebola nikdy odmeňovaná.“

—  Voltaire francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 - 1778

Prisudzované výroky

Ambrose Bierce fotka
Blaise Pascal fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Walt Disney fotka
Luc de Clapiers de Vauvenargues fotka

„Rozum nepochopí záujmy srdca.“

—  Luc de Clapiers de Vauvenargues francúzsky spisovateľ, moralista 1715 - 1747

William Shakespeare fotka

„Ženy sú anjeli, keď máme o ne záujem.“

—  William Shakespeare anglický dramatik a básnik 1564 - 1616

Prisudzované výroky

Myrer fotka
Nikolaj Vasiljevič Gogol fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Ambrose Bierce fotka
Milton Friedman fotka
Alain fotka
Claude Houghton fotka
Vlado Javorský fotka
Konfucius fotka
Benjamin Franklin fotka

„Investícia do vedomostí je vždy najlepším záujmom.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Karel Čapek fotka
Oscar Wilde fotka

Súvisiace témy